Skip Navigation LinksHögskoleutbildning och FoU-verksamhet > Ansökan och antagning
Ansökan och antagning

Rapporterna kan användas för att granska ansöknings- och antagningsuppgifterna för utbildning på högre nivå från och med 2015.

Obs! En del av rapporterna har belagts med datasekretess. I så fall visas personantal 1-4 som "1-4", och större antal avrundas till det närmaste tretalet. Andelar räknas ut med de skyddade antalen.

Sökande till högskolor och personer som tagit emot en plats

Rapporterna innehåller uppgifter om sökandena i högskolornas gemensamma ansökningar och separata ansökningar. Som förhandsfiltrering för granskningen har statistiken för den gemensamma ansökan valts. Uppgifterna för "Alla sökande" har nettats så att en person kan förekomma endast en gång på varje rad. Samma person kan förekomma flera gånger på olika rader. I rapporterna avses med en sökande som behandlas som förstagångssökande en person som inte tidigare har avlagt någon finländsk högskoleexamen och inte 2014 eller senare tagit emot en studieplats vid en högskoleexamen vid ett finländskt universitet eller en finländsk yrkeshögskola.

En uppdatering har gjorts 5.7.2022 i utbildningsområdena och UKM:s styrningsområden för år 2022. På grund av detta kan det ha skett ändringar i områdena. Uppdateringen berör inte alla utbildningar.

Ansökningsmål
Högskola
Landskap för ansökningsmål
Sektor
Åldersgrupp

​Högskolornas rekryteringsområden

Sökande enligt sökandenas hemlandskap och landskapet för ansökningsmålet. På rapportens ingångssida finns landskapet för utbildningen på raderna och sökandens hemlandskap i kolumnerna. Som förhandsfiltrering för granskningen har statistiken för den gemensamma ansökan valts.

Sökandens hemlandskap  (%)
Försthandss​ökande och antal som mottagit en plats till högskolorna i den gemensamma ansökan på våren


Analysrapporter​​​​​

Utvidgat data​​innehåll för analyser.

Sökande till högskolor och personer som tagit emot en plats