Skip Navigation LinksOpetushallinnon tilastopalvelu > Väestö-, koulutus- ja ammattirakenne

Väestö-, koulutus- ja ammattirakenne

Väestön koulutus- ja ammattirakenteen tietoja käytetään muun muassa väestön koulutustason seuraamiseen ja työvoima- ja koulutustarpeiden ennakoinnin pohjana. Koulutukseen osallistumista voidaan tarkastella opiskelijoiden sosioekonomisen taustan kautta.

​Ennakoinnin tavoitteena on tuottaa tietoa koulutuksen määrällisistä tarpeista, jotka pohjautuvat pitkän aikavälin työllisyysennusteisiin. Väestön koulutusrakennetta kuvaavien raporttien avulla voidaan seurata väestön koulutustason kehittymistä.

Sosioekonomisen taustan raporteilla tarkastellaan ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja korkea-asteen koulutuksen opiskelijoiden sosioekonomista taustaa vanhempien koulutustason, tulotason ja sosioekonomisen aseman mukaan.

Tilastot perustuvat Tilastokeskuksen keräämiin tietoihin ja rekistereihin.​