Skip Navigation LinksVäestö-, koulutus- ja ammattirakenne > Tietojen päivittymisen aikataulu

Tietojen päivittymisen aikataulu

Helmikuu

Opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet vanhempien koulutustason sekä taloudellisen ja sosioekonomisen aseman mukaan
Yli 15 vuotiaat koulutuksen, kielen ja asuinkunnan mukaan

Huhtikuu

Väestön pääasiallinen toiminta ilman ammattia ja työpaikkatietoja

Toukokuu

Väestörakenne kunnittain

Marraskuu

Alueella työssäkäyvät toimialan, ammattiryhmän ja koulutuksen mukaan
Alueella työssäkäyvät ammateittain

Joulukuu

Väestön koulutusrakenne ja pääasiallinen toiminta