Skip Navigation LinksVäestö-, koulutus- ja ammattirakenne > Sosioekonominen tausta
Sosioekonominen tausta

Sosioekonomisen taustan raporteilla voi tarkastella opiskelijoiden koulutukseen sijoittumista ja suoritettuja tutkintoja vanhempien koulutustaustan, sosioekonomisen aseman ja tuloluokan mukaan. Kaikkien raporttien avausnäkymässä äidin/isän tiedot ovat riveillä ja opiskelijan koulutusaste sarakkeilla. Oletusrajauksena tarkasteluun on valittu opetushallinnon alainen koulutus.

Huom! Raporteille on tehty tietosuojaus, jos sivulla ei ole toisin mainittu. Henkilöitä koskevat lukumäärät 1–4 näytetään arvona "1-4", eikä vastaavia laskennallisia tunnuslukuja (esim. keskiarvo) ilmoiteta. Neljää suuremmat lukumäärät pyöristetään lähimpään kolmella jaolliseen lukuun. Prosenttiosuudet lasketaan suojatuilla lukumäärillä.

​​Uusien opiskelijoiden sosioekonominen tausta

Äidin mukaan

Uusien opiskelijoiden sosioekonominen tausta äidin koulutuksen, sosioekonomisen aseman ja tuloluokan mukaan.

Koulutusaste  (%)
Sosioekonominen asema  (%)
Tuloluokka  (%)

Isän mukaan

Uusien opiskelijoiden sosioekonominen tausta isän koulutuksen, sosioekonomisen aseman ja tuloluokan mukaan.

Koulutusaste  (%)
Sosioekonominen asema  (%)
Tuloluokka  (%)​

​Opiskelijoiden sosioekonominen tausta

Äidin mukaan

Opiskelijoiden sosioekonominen tausta äidin koulutuksen, sosioekonomisen aseman ja tuloluokan​ mukaan.

Koulutusaste  (%)
Sosioekonominen asema  (%)
Tuloluokka  (%)

Isän mukaan

Opiskelijoiden sosioekonominen tausta isän koulutuksen, sosioekonomisen aseman ja tuloluokan mukaan.

Koulutusaste  (%)
Sosioekonominen asema  (%)
Tuloluokka  (%)

Tutkinnon suorittaneiden sosioekonominen tausta

Äidin mukaan

Tutkinnon suorittaneiden sosioekonominen tausta äidin koulutuksen, sosioekonomisen aseman ja tuloluokan mukaan.

Koulutusaste  (%)
Sosioekonominen asema  (%)
Tuloluokka  (%)

Isän mukaan

Tutkinnon suorittaneiden sosioekonominen tausta isän koulutuksen, sosioekonomisen aseman ja tuloluokan​ mukaan.

Koulutusaste  (%)
Sosioekonominen asema  (%)
Tuloluokka  (%)

Graafi:  ​​Alempien ja ylempien korkeakoulututkintojen opiskelijat äidin sosioekonomisen aseman mukaan​
​​Alempien ja ylempien korkeakoulututkintojen opiskelijat äidin sosioekonomisen aseman mukaan​