Skip Navigation LinksVäestö-, koulutus- ja ammattirakenne > Sosioekonominen tausta
Sosioekonominen tausta

Sosioekonomisen taustan raporteilla voi tarkastella opiskelijoiden koulutukseen sijoittumista ja suoritettuja tutkintoja vanhempien koulutustaustan, sosioekonomisen aseman ja tuloluokan mukaan. Kaikkien raporttien avausnäkymässä äidin/isän tiedot ovat riveillä ja opiskelijan koulutusaste sarakkeilla. Oletusrajauksena tarkasteluun on valittu opetushallinnon alainen koulutus.

Huom! Raporteille on tehty tietosuojaus. Henkilöitä koskevat lukumäärät 1-4 näytetään arvona "1-4" ja neljää suuremmat lukumäärät pyöristetään lähimpään kolmella jaolliseen lukuun. Myös prosenttiosuudet lasketaan suojatuilla lukumäärillä.

​​Uusien opiskelijoiden sosioekonominen tausta

Äidin mukaan

Uusien opiskelijoiden sosioekonominen tausta äidin koulutuksen, sosioekonomisen aseman ja tuloluokan mukaan.

Koulutusaste  (%)
Sosioekonominen asema  (%)
Tuloluokka  (%)

Isän mukaan

Uusien opiskelijoiden sosioekonominen tausta isän koulutuksen, sosioekonomisen aseman ja tuloluokan mukaan.

Koulutusaste  (%)
Sosioekonominen asema  (%)
Tuloluokka  (%)​

​Opiskelijoiden sosioekonominen tausta

Äidin mukaan

Opiskelijoiden sosioekonominen tausta äidin koulutuksen, sosioekonomisen aseman ja tuloluokan​ mukaan.

Koulutusaste  (%)
Sosioekonominen asema  (%)
Tuloluokka  (%)

Isän mukaan

Opiskelijoiden sosioekonominen tausta isän koulutuksen, sosioekonomisen aseman ja tuloluokan mukaan.

Koulutusaste  (%)
Sosioekonominen asema  (%)
Tuloluokka  (%)

Tutkinnon suorittaneiden sosioekonominen tausta

Äidin mukaan

Tutkinnon suorittaneiden sosioekonominen tausta äidin koulutuksen, sosioekonomisen aseman ja tuloluokan mukaan.

Koulutuaste  (%)
Sosioekonominen asema  (%)
Tuloluokka  (%)

Isän mukaan

Tutkinnon suorittaneiden sosioekonominen tausta isän koulutuksen, sosioekonomisen aseman ja tuloluokan​ mukaan.

Koulutusaste  (%)
Sosioekonominen asema  (%)
Tuloluokka  (%)

Graafi:  ​​Alempien ja ylempien korkeakoulututkintojen opiskelijat äidin sosioekonomisen aseman mukaan​
​​Alempien ja ylempien korkeakoulututkintojen opiskelijat äidin sosioekonomisen aseman mukaan​