Skip Navigation LinksOpetushallinnon tilastopalvelu > Vapaa sivistystyö

Vapaa sivistystyö

Vapaan sivistystyön koulutusta tarjoavat kansalaisopistot, kansanopistot, kesäyliopistot, liikunnan koulutuskeskukset (urheiluopistot) ja opintokeskukset. Vapaan sivistystyön tarkoituksena on elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta edistää ihmisten monipuolista kehittymistä ja järjestää yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta. Vapaan sivistystyön koulutuksiin hakeutuminen on avointa kaikille ja koulutus ei ole tutkintotavoitteista.

Vapaan sivistystyön tilastot sisältävät tietoa muun muassa vapaana sivistystyönä järjestettyjen koulutusten ja opetustuntien sekä koulutuksiin osallistuneiden opiskelijoiden lukumääristä. Tilastot perustuvat Tilastokeskuksen keräämiin tietoihin.