Skip Navigation LinksVäestö-, koulutus- ja ammattirakenne > Väestön koulutusrakenne
Väestön koulutusrakenne

Väestön koulutusrakenneraporteilla voi tarkastella vähintään 15 vuotta täyttäneen väestön koulutustaustan ja demografisten tekijöiden jakaumia ja ristiintaulukointeja. Koulutustiedot on raportoitu tilastovuoden loppuun mennessä suoritetun korkeimman ja viimeisimmän tutkinnon mukaan.

Huom! Raporteille on tehty tietosuojaus, jos sivulla ei ole toisin mainittu. Henkilöitä koskevat lukumäärät 1–4 näytetään arvona "1-4", eikä vastaavia laskennallisia tunnuslukuja (esim. keskiarvo) ilmoiteta. Neljää suuremmat lukumäärät pyöristetään lähimpään kolmella jaolliseen lukuun. Prosenttiosuudet lasketaan suojatuilla lukumäärillä.

15 vuotta t​äyttäneen väestön koulutusrakenne

​​​Koulutusasteen mukaan

15 vuotta täyttäneen väestön koulutusrakenne koulutusasteen mukaan.

Ikäryhmä  (%)
Kansalaisuus​  (%)​
Sukupuoli  (%)
Äidinkieli​  (%)

Asuinmaakunnan mukaan

15 vuotta täyttäneen väestön koulutusrakenne asuinmaakunnan mukaan.

Koulutusala  (%)
Koulutusaste  (%)​

Tutkinnon suoritusmaakunnan mukaan

15 vuotta täyttäneen väestön koulutusrakenne tutkinnon suoritusmaakunnan mukaan.

Koulutusala​  (%)
Koulutusaste  (%)​​​

​​​​15 vuotta täyttäneet tutkinnon suorittaneet

Ammatillisen tutkinnon suorittaneet

Ammatillisen koulutuksen suorittanut väestö. Raportilla tarkastellaan ammatillista koulutusta tarkemmalla tasolla kuin tämän sivuston muilla raporteilla, esimerkiksi nähdään kuinka moni on suorittanut ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon.

Asuinmaakunta  (%)
Koulutusala  (%)

Perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneet

Perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittanut väestö.

Asuinmaakunta
Ikäryhmä