Skip Navigation LinksVäestö-, koulutus- ja ammattirakenne > Väestön ammattisiirtymät
Väestön ammattisiirtymät

​Väestön siirtymäraporteissa tarkastellaan työmarkkinoilla tapahtuvia siirtymiä ammattiryhmän ja pääasiallisen toiminnan mukaan. 

Ammattisiirtymissä tarkastellaan ammattiryhmien välisiä siirtymiä.

Huom! Raporteille on tehty tietosuojaus, jos sivulla ei ole toisin mainittu. Henkilöitä koskevat lukumäärät 1–4 näytetään arvona "1-4", eikä vastaavia laskennallisia tunnuslukuja (esim. keskiarvo) ilmoiteta. Neljää suuremmat lukumäärät pyöristetään lähimpään kolmella jaolliseen lukuun. Prosenttiosuudet lasketaan suojatuilla lukumäärillä.

Siirtymät pääasiallisen toiminnan mukaan

Tarkastelun kohteena ovat työikäisen väestön siirtymät pääasiallisen toiminnan mukaan. Tarkasteluun sisältyvät työlliset, työttömät, opiskelijat ja työvoiman ulkopuoliset. Raporteissa esitetään, miten työllisten, työttömien, opiskelijoiden ja muiden työvoiman ulkopuolisten pääasiallinen toiminta on muuttunut tai pysynyt samana kahden tarkasteluajankohdan välillä.

Työllisten ammattisiirtymät

Tarkastelun kohteena on työikäisen väestön siirtymät ammattiryhmien välillä.  Tarkasteluun sisältyy 78 ammattiryhmää ja 89 toimialaa. Raporteissa esitetään, miten työllisten ammattiryhmä tai toimiala on muuttunut tai pysynyt samana kahden tarkasteluajankohdan välillä.

Ammattiryhmä
Toimiala