Skip Navigation LinksVäestö-, koulutus- ja ammattirakenne > Väestö ja väestöennuste
Väestö ja väestöennuste

Väestö-raporteilla voi tarkastella väestöön liittyviä tietoja vuodesta 2010 alkaen. Väestöennuste-raportit sisältävät ennusteen vuosille​ 2019−​2040.

Huom! Osalle raporteista on tehty tietosuojaus. Suojatulla raportilla henkilöitä koskevat lukumäärät 1-4 näytetään arvona "1-4" ja neljää suuremmat lukumäärät pyöristetään lähimpään kolmella jaolliseen lukuun. Myös prosenttiosuudet lasketaan suojatuilla lukumäärillä.

Väestö

Ikäryhmä
Maakunta
16−18-vuotiaiden ikäluokkien keskiarvo
19−21-vuotiaiden ikäluokkien keskiarvo

Väestö äidinkielen ja kansalaisuuden ​​mukaan

Ikäryhmä​  (%)
Kansalaisuus​  (%)
Maakunta  (%​)​
Äidinkieli  (%)

Väestön maassamuutto

Raportit ​sisältävät koulutustietoja maassa asuvista 15 vuotta täyttäneistä henkilöistä, joiden asuinmaakunta on muuttunut tilastovuoden aikana. Henkilön ​tiedot on otettu korkeimman tutkinnon mukaan​. Korkein tutkinto määritellään koulutusasteen perusteella. Mikäli henkilöllä on s​amalla koulutusasteella useita tutkintoja, on näistä valittu viimeksi suorite​​ttu tutkinto. Jos henkilöllä on toisella asteella suoritettuna sekä ylioppilastutkinto että ammatillinen tutkinto, on näistä valittu ammatillinen tutkinto ​

Maakunta
Maakunta ja koulutusala​​

Väestöennuste

Väestöennuste

Ikäryhmä
Maakunta
16−18-vuotiaiden ikäluokkien keskiarvo
19−​21-vuotiaiden ikäluokkien keskiarvo

Väestömäärän muutos 2019−2025 ja 2019−2040

Ikäryhmä
Maakunta

Graafi:   Väestömäärän ennustettu muutos maakunnittain vuodesta 2019 vuoteen 2040

 Väestömäärän ennustettu muutos maakunnittain vuodesta 2019 vuoteen 2040

​​​​​

​Ana​lyysiraportit

Laajennettu tietosisäl​tö analyysikäyttöön.

Väestö
Väestöennuste​