Vipunen API
Koneluettavan rajapinnan avulla voit hyödyntää Vipusen tietosisältöjä myös palvelun ulkopuolella.

Vipusen tilastotietoja on saatavissa käyttöön myös koneluettavassa muodossa REST/JSON-rajapinnan kautta. Koneluettava rajapinta mahdollistaa Vipusen tietosisällön hyödyntämisen esimerkiksi

  • Osana sovelluskehitystä
  • Erilaisissa analysointityökaluissa
  • Organisaatioiden omissa tietovarastoissa​

​Rajapintapalvelu on avattu ​elokuussa 2017 ja sitä kehitetään rajapinnan käyttäjien kokemusten ja havaintojen perusteella. Alkuvaiheessa tietosisältö painottuu opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakouluilta keräämiin tietoihin. Tietosisältöä laajennetaan myöhemmin. ​Osaa Vipusen tietosisällöstä ei voida tietosuojasyistä tarjota käytettäväksi koneluettavassa muodossa.

Rajapinnan tietojoukot

​TietojoukkoKuvausTietolähde
avoin_yliopisto​Avoimessa yliopistossa opintoja suorittaneiden lukumäärä​KOTA-tiedonkeruu
erilliset_opinto_oikeudet​Erillisten opinto-oikeuksien suorittaneiden lukumääriä​KOTA-tiedonkeruu
suoritteet​VOS-järjestelmän perussuoritetietoja​OPH, Opetus- ja  kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmä
toimipisteet​Korkeakoulujen toimipistetietoja, mm. pinta-ala​KOTA-tiedonkeruu
avoin_amk​Avoimessa ammattikorkeassa suoritettuja opintopistetietoja​KOTA-tiedonkeruu
amk_talous​Ammattirkorkeakoulujen taloustietoja​​KOTA-tiedonkeruu
koulutusluokitus​Tutkintotiedot luokitellaan koulutusasteen, koulutusalan ja opintoalan mukaan.OPH:n koodistopalvelu
yo_talous​Yliopistojen taloustietoja​​KOTA-tiedonkeruu
suorittanut55​Virran 55op suorittaneiden laskenta​VIRTA-opintotietopalvelu
ytl_arvosanat​Arvosanatiedot koulu- ja koetarkkuudellaYTL tietopalvelut
harjoittelukoulut
​Harjoittelukoulujen opetus ja oppilastietoja, opintopisteitä ja henkilöstötietoja
​KOTA-tiedonkeruu
alayksikkokoodisto​​Korkeakoulujan alayksikkökoodisto​​KOTA-tiedonkeruu
koulutuksenkustannukset​​VOS-järjestelmän toteutuneita kustannuksia​OPH, Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmä
toimitilat​Korkeakoulujen toimipisteen toimintaa kuvaavia tietoja​KOTA-tiedonkeruu
henkilosto​Korkeakoulujen henkilöstötietoja​KOTA-tiedonkeruu
muu_henkilosto_amk​Ammattikorkeakoulujen tukipalveluiden kuten kirjaston ja IT-tuen henkilöstötietoja​KOTA-tiedonkeruu
taydennyskoulutukset​Koulutusten ja koulutukseen osallistuneiden määrä​KOTA-tiedonkeruu
opinnaytetyot​Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden tietoja, mm. määrä ja hankkeistus​KOTA-tiedonkeruu
julkaisut​Julkaisutiedonkeruun tietojaVIRTA-julkaisutietopalvelu, KOTA-tiedonkeruu
opiskelijat_ja_tutkinnot​​Korkeakoulujen opiskelija- ja tutkintotietoja
​Tilastokeskus, VIRTA-opintotietopalvelu
tavoiteajassa_tutkinnon_
suorittaneet
​​Korkeakoulujen tutkintotietoja. Osa tietojoukon sisällöstä päivittyy päivittäin, ks. muuttuja tietojenAjankohta. Huom. livetiedoissa voi olla puutteita.
​​VIRTA-opintotietopalvelu
amk_talous2​Ammattikorkeakoulujen taloustietoja (uusi koodisto)​KOTA-tiedonkeruu
yo_talous2 Yliopistojen taloustietoja (uusi koodisto)KOTA-tiedonkeruu
yamk_tutkinnot
Tietoja suoritetuista ylemmistä ammattikorkeakoulututkinnoista
​​VIRTA-opintotietopalvelu
​amm_opiskelijat_ja_tutkinnot_
vuosi_tutkinto
​​Tietoja ammatillisen koulutuksen opiskelijoista sekä suoritetuista tutkinnoista vuosi- ja tutkintotasolla​Koski-tietovaranto
​amm_opiskelijat_ja_tutkinnot_
kuukausi_maakunta
​Tietoja ammatillisen koulutuksen opiskelijoista sekä suoritetuista tutkinnoista kuukausi- ja maakuntatasolla (sisältää henkilömuuttujia)​Koski-tietovaranto
​lukio_opiskelijat_vuosi_tutkinto​Tietoja lukiokoulutuksen opiskelijoista vuosi- ja tutkintotasolla​Koski-tietovaranto
​lukio_opiskelijat_kuukausi_
maakunta
​Tietoja lukiokoulutuksen opiskelijoista kuukausi- ja maakuntatasolla (sisältää henkilömuuttujia)​Koski-tietovaranto
​amk_opintopisteet​​Tietoja ammattikorkeakouluissa suoritetuista opintopisteistä. Osa tietojoukon sisällöstä päivittyy päivittäin, ks. muuttuja tietojenAjankohta. Huom. livetiedoissa voi olla puutteita.
VIRTA-opintotietopalvelu
​yo_opintopisteet​​Tietoja yliopistoissa suoritetuista opintopisteistä. Osa tietojoukon sisällöstä päivittyy päivittäin, ks. muuttuja tietojenAjankohta. Huom. livetiedoissa voi olla puutteita.
VIRTA-opintotietopalvelu
amm_rahoitus_opiskelijavuodet​Tietoja ammatillisen koulutuksen opiskelijavuosista. Tiedot ovat reaaliaikaisia.
Koski-tietovaranto
​amk_opintopisteet_kuukausi​Tietoja ammattikorkeakouluissa suoritetuista opintopisteistä kuukausitasolla. Tietojoukon sisältö päivittyy päivittäin. Tietojoukko sisältää kuluvan vuoden ja kahden edeltävän vuoden tiedot.
VIRTA-opintotietopalvelu
​yo_opintopisteet_kuukausiTietoja yliopistoissa suoritetuista opintopisteistä kuukausitasolla. Tietojoukon sisältö päivittyy päivittäin. Tietojoukko sisältää kuluvan vuoden ja kahden edeltävän vuoden tiedot.VIRTA-opintotietopalvelu


​Rajapinnan dokumentaatio

http://api.vipunen.fi/api/

Lista saatavilla olevista tietojoukoista

http://api.vipunen.fi/api/resources

​Tietojoukon kuvaus

http://api.vipunen.fi/api/resources/{tietojoukonnimi}

Esim. http://api.vipunen.fi/api/resources/koulutusluokitus

​Tietojoukon tietosisältö

http://api.vipunen.fi/api/resources/{tietojoukonnimi}/data

Esim. http://api.vipunen.fi/api/resources/koulutusluokitus​/data

Käyttöesimerkit

Esimerkkejä tietojoukon lukemisesta koneellisesti. Lisäksi Ohjeistus-sivulta löytyy esittelyvideoita Vipunen API:n käytöstä.

Huom! Jos sort-toimintoa käyttää ketjutetuissa hauissa, tulee järjestysehtoihin sisällyttää tietojoukon oletusjärjestys kuten suodattamista koskevassa Python-esimerkissä.

Python-esimerkit

Tietojoukon lukeminen

Tietojoukon lukeminen valituilla muuttujilla
Tietojoukon lukeminen suodattamalla tilastovuoden mukaan

R-esimerkit

​Viittausohje

Vipunen – opetushallinnon tilastopalvelu: tietojoukon nimi. Tietolähde. Ladattu pvm.

Esim. Vipunen - opetushallinnon tilastopalvelu: suorittanut55. VIRTA-opintotietopalvelu. Ladattu 21.2.2020.