Vipunen API

Koneluettavan rajapinnan avulla voit hyödyntää Vipusen tietosisältöjä myös palvelun ulkopuolella.

Vipusen tilastotietoja on saatavissa käyttöön myös koneluettavassa muodossa REST/JSON-rajapinnan kautta. Koneluettava rajapinta mahdollistaa Vipusen tietosisällön hyödyntämisen esimerkiksi

  • Osana sovelluskehitystä
  • Erilaisissa analysointityökaluissa
  • Organisaatioiden omissa tietovarastoissa​

​Rajapintapalvelu on avattu ​elokuussa 2017 ja sitä kehitetään rajapinnan käyttäjien kokemusten ja havaintojen perusteella. Alkuvaiheessa tietosisältö painottuu opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakouluilta keräämiin tietoihin. Tietosisältöä laajennetaan myöhemmin. ​Osaa Vipusen tietosisällöstä ei voida tietosuojasyistä tarjota käytettäväksi koneluettavassa muodossa.


Rajapinnan tietojoukot

​TietojoukkoKuvausTietolähde
avoin_yliopisto​Avoimessa yliopistossa opintoja suorittaneiden lukumäärä​KOTA-tiedonkeruu
erilliset_opinto_oikeudet​Erillisten opinto-oikeuksien suorittaneiden lukumääriä​KOTA-tiedonkeruu
suoritteet​VOS-järjestelmän perussuoritetietoja​OPH, Opetus- ja  kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmä
opiskelijat_ja_tutkinnot​Korkeakoulujen opiskelija- ja tutkintotietojaTilastokeskus, VIRTA-opintotietopalvelu
toimipisteet​Korkeakoulujen toimipistetietoja, mm. pinta-ala​KOTA-tiedonkeruu
avoin_amk​Avoimessa ammattikorkeassa suoritettuja opintopistetietoja​KOTA-tiedonkeruu
amk_talous​Ammattirkorkeakoulujen taloustietoja​​KOTA-tiedonkeruu
koulutusluokitus​Tutkintotiedot luokitellaan koulutusasteen, koulutusalan ja opintoalan mukaan.OPH:n koodistopalvelu
yo_talous​Yliopistojen taloustietoja​​KOTA-tiedonkeruu
suorittanut55​Virran 55op suorittaneiden laskenta​VIRTA-opintotietopalvelu
ytl_arvosanat​Arvosanatiedot koulu- ja koetarkkuudellaYTL tietopalvelut
harjoittelukoulut
​Harjoittelukoulujen opetus ja oppilastietoja, opintopisteitä ja henkilöstötietoja
​KOTA-tiedonkeruu
tavoiteajassa_tutkinnon_suorittaneet
​Korkeakoulujen tutkintotietoja​VIRTA-opintotietopalvelu
alayksikkokoodisto​​Korkeakoulujan alayksikkökoodisto​​KOTA-tiedonkeruu
koulutuksenkustannukset​​VOS-järjestelmän toteutuneita kustannuksia​OPH, Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmä
toimitilat​Korkeakoulujen toimipisteen toimintaa kuvaavia tietoja​KOTA-tiedonkeruu
henkilosto​Korkeakoulujen henkilöstötietoja​KOTA-tiedonkeruu
muu_henkilosto_amk​Ammattikorkeakoulujen tukipalveluiden kuten kirjaston ja IT-tuen henkilöstötietoja​KOTA-tiedonkeruu
taydennyskoulutukset​Koulutusten ja koulutukseen osallistuneiden määrä​KOTA-tiedonkeruu
opinnaytetyot​Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden tietoja, mm. määrä ja hankkeistus​KOTA-tiedonkeruu
julkaisut​Julkaisutiedonkeruun tietojaVIRTA-julkaisutietopalvelu, KOTA-tiedonkeruu
amk_talous2​Ammattikorkeakoulujen taloustietoja (uusi koodisto)​KOTA-tiedonkeruu
yo_talous2 Yliopistojen taloustietoja (uusi koodisto)KOTA-tiedonkeruu
yamk_tutkinnot
Tietoja suoritetuista ylemmistä ammattikorkeakoulututkinnoista
​​VIRTA-opintotietopalvelu