Tietolähteet
​Palvelussa julkaistavat tilastotiedot perustuvat Tilastokeskuksen, opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen sekä CIMO:n (Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus) keräämiin tietoihin ja rekistereihin.​​

​Tilastokeskus

Tilastokeskus kerää koulutuksen järjestäjiltä, oppilaitoksilta ja korkeakouluilta tietoja opiskelijoista ja kalenterivuonna suoritetuista tutkinnoista sekä kunnilta valtionosuuden perustana olevat kuntien perusopetuksen kustannus- ja toimintatiedot. 

Tilastokeskus ylläpitää keräämistään tutkintotiedoista tutkintorekisteriä. Tutkintorekisterin tietoihin Tilastokeskus yhdistää mm. Väestörekisterikeskuksen sille toimittamia väestötietoja sekä oman työssäkäyntirekisterinsä tietoja.

Työssäkäyntirekisterin henkilöperusjoukon muodostaa maassa vuoden viimeisenä päivänä vakinaisesti asuva väestö. Tiedot perustuvat pääasiassa hallinnollisiin rekistereihin ja tilastollisiin aineistoihin.

Lisäksi Tilastokeskus kerää tiedot perus- ja toisen asteen sekä vapaan sivistystystyön opettajista.​

​Opetush​allitus

Opetushallitus kerää koulutuksen järjestäjiltä perus- ja toisen asteen koulutuksen sekä ammattikorkeakoulutuksen valtionosuuden perustana olevat kustannus- ja toimintatied​ot lukuun ottamatta kuntien perusopetuksen kustannus- ja toimintatietoja, jotka kerää Tilastokeskus.

Opetushallitus ylläpitää toisen asteen koulutuksen ja korkeakoulukoulutuksen yhteishaku- ja valintarekistereitä, joiden tietoja käytetään myös tilastoinnissa.​

​Opetus- ja ​kulttuuriministeriö

​Opetus- ja kulttuuriministeriö kerää ammattikorkeakouluilta ja yliopistoilta tietoja niiden toiminnasta ja henkilöstöstä sekä yliopistoilta niiden taloudellisesta toiminnasta.​