Päivitysloki
​​​​​​​Vipusen päivityslokiin kirjataan raporteille tehtyjä muutoksia ja korjauksia. Lokista voi tarkistaa mm. raporttimuuttujien tietoihin ja tiedon esitystapaan tehtyjä päivityksiä sekä lukumäärätietojen korjauksia.​
  
  
  
22.11.2019 19:07julkaistu ammatillisen koulutuksen opiskelija- ja tutkintotiedot 1-vuotisikäryhmittäin tilastovuodelta 2018Koulutuksen yhteiset - Indikaattorit
22.11.2019 18:59julkaistu ammatillisen koulutuksen opiskelija- ja tutkintotiedot 1-vuotisikäryhmittäin tilastovuodelta 2018Ammatillinen koulutus - Opiskelijat ja tutkinnot
18.10.2019 11:05julkaistu toisen asteen opiskelija- ja tutkintotietoja tilastovuodelta 2018Koulutuksen yhteiset - Opiskelijat ja tutkinnot
18.10.2019 11:00julkaistu toisen asteen opiskelija- ja tutkintotietoja tilastovuodelta 2018Ammatillinen koulutus - Opiskelijat ja tutkinnot
18.10.2019 11:00julkaistu toisen asteen opiskelija- ja tutkintotietoja tilastovuodelta 2018Lukiokoulutus - Opiskelijat ja ylioppilastutkinnon suorittaneet
18.10.2019 10:53julkaistu korkeakoulututkinnon suorittaneiden mediaani-iät ja tutkinnon suorittamiseen kuluneet mediaaniajat tilastovuodelta 2018Koulutuksen yhteiset - Indikaattorit
18.10.2019 10:50julkaistu opintojen kulun tiedot tilastovuodelta 2017Ammattikorkeakoulutus - Aloittaneiden läpäisy
18.10.2019 10:49julkaistu opintojen kulun tiedot tilastovuodelta 2017Yliopistokoulutus - Aloittaneiden läpäisy
18.10.2019 10:49julkaistu opintojen kulun tiedot tilastovuodelta 2017Ammatillinen koulutus - Opintojen kulku
18.10.2019 10:48julkaistu opintojen kulun tiedot tilastovuodelta 2017Lukiokoulutus - Opintojen kulku
18.10.2019 10:47julkaistu opintojen kulun tiedot tilastovuodelta 2017Koulutuksen yhteiset - Opintojen kulku
23.9.2019 9:23julkaistu korkeakoulujen kevään yhteishaun lisähaun tiedotKorkeakoulutus ja t&k-toiminta - Haku ja valinta
23.9.2019 9:23julkaistu korkeakoulujen kevään yhteishaun lisähaun tiedotYliopistokoulutus - Hakeneet ja hyväksytyt
23.9.2019 9:23julkaistu korkeakoulujen kevään yhteishaun lisähaun tiedotAmmattikorkeakoulutus - Haku ja valinta
23.9.2019 9:23julkaistu korkeakoulujen kevään yhteishaun lisähaun tiedotKoulutuksen yhteiset - Hakeneet ja hyväksytyt
10.9.2019 12:50julkaistu ylioppilastutkinnon suorittaneiden koulutukseen sijoittumisen tiedot tutkinnon suoritusvuodelta 2012 (0–​5 vuotta) ja suoritusvuosilta 2016–17 (0–​1, 0 vuotta)Korkeakoulutus ja t&k-toiminta - Haku ja valinta
10.9.2019 12:48julkaistu koulutukseen sijoittuneiden tiedot tutkinnon suoritusvuodelta 2012 (0–​5 vuotta) ja suoritusvuosilta 2016–17 (0–​1, 0 vuotta)Lukiokoulutus - Koulutukseen sijoittuneet
10.9.2019 12:48julkaistu koulutukseen sijoittuneiden tiedot tutkinnon suoritusvuodelta 2012 (0–​5 vuotta) ja suoritusvuosilta 2016–17 (0–​1, 0 vuotta)Koulutuksen yhteiset - Koulutukseen sijoittuneet
20.8.2019 12:36julkaistu kymppiluokalle ja lukioon valmistavaan koulutukseen lisähaun sekä lukiokoulutuksen kevään yhteishaun lisähaun tiedotAmmatillinen koulutus - Haku ja valinta
20.8.2019 12:36julkaistu kymppiluokalle ja lukioon valmistavaan koulutukseen lisähaun sekä lukiokoulutuksen kevään yhteishaun lisähaun tiedotLukiokoulutus - Haku ja valinta
20.8.2019 12:34julkaistu kymppiluokalle ja lukioon valmistavaan koulutukseen lisähaun sekä lukiokoulutuksen kevään yhteishaun lisähaun tiedotKoulutuksen yhteiset - Hakeneet ja hyväksytyt
19.8.2019 12:37julkaistu perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen paikan vastaanottaneiden ja aloittaneiden määrätEsi- ja perusopetus - Oppilaat ja perusopetuksen päättäneet
19.8.2019 12:34julkaistu vaativana erityisenä tukena järjestettävän ammatillisen koulutuksen paikan vastaanottaneiden ja aloittaneiden määrätAmmatillinen koulutus - Haku ja valinta
19.8.2019 12:32julkaistu ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen kevään yhteishaun paikan vastaanottaneiden ja aloittaneiden määrätKoulutuksen yhteiset - Hakeneet ja hyväksytyt
14.8.2019 13:55julkaistu korkeakoulujen kevään yhteishaun paikan vastaanottaneiden määrätKorkeakoulutus ja t&k-toiminta - Haku ja valinta
14.8.2019 13:55julkaistu korkeakoulujen kevään yhteishaun paikan vastaanottaneiden määrätYliopistokoulutus - Hakeneet ja hyväksytyt
14.8.2019 13:55julkaistu korkeakoulujen kevään yhteishaun paikan vastaanottaneiden määrätAmmattikorkeakoulutus - Haku ja valinta
14.8.2019 13:55julkaistu korkeakoulujen kevään yhteishaun paikan vastaanottaneiden määrätKoulutuksen yhteiset - Hakeneet ja hyväksytyt
5.8.2019 10:52julkaistu perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haun valittujen määrätKoulutuksen yhteiset - Hakeneet ja hyväksytyt
2.8.2019 13:34julkaistu jatkotutkintohakujen tiedot (keväällä 2019 alkanut koulutus) Korkeakoulutus ja t&k-toiminta - Haku ja valinta
1 - 30Seuraava