Päivitysloki

​​​​​​​Vipusen päivityslokiin kirjataan raporteille tehtyjä muutoksia ja korjauksia. Lokista voi tarkistaa mm. raporttimuuttujien tietoihin ja tiedon esitystapaan tehtyjä päivityksiä sekä lukumäärätietojen korjauksia.​
  
  
  
25.11.2021 15:33julkaistu korkeakoulujen henkilöstön rekrytointitietoja tilastovuodelta 2020Korkeakoulutus ja t&k-toiminta - Henkilöstö
23.11.2021 16:12julkaistu ammatillisen koulutuksen järjestämislupien tietojaAmmatillinen koulutus - Koulutuksen järjestäjä- ja oppilaitosverkko
23.11.2021 16:10julkaistu Järjestämis- ja ylläpitämisluvat -sivuKoulutuksen yhteiset - Järjestämis- ja ylläpitämisluvat
17.11.2021 17:30julkaistu tietoja yli 55 op suorittaneista opiskelijoista lukuvuodelta 2020/2021Yliopistokoulutus - Opiskelijat ja tutkinnot
17.11.2021 17:26julkaistu tietoja yli 55 op suorittaneista opiskelijoista (uusia raportteja)Korkeakoulutus ja t&k-toiminta - Opiskelijat ja tutkinnot
17.11.2021 17:25julkaistu tietoja yli 55 op suorittaneista opiskelijoista lukuvuodelta 2020/2021Ammattikorkeakoulutus - Opiskelijat ja tutkinnot
16.11.2021 16:30julkaistu ammatillisen peruskoulutuksen erityisopetuksen aloittaneiden läpäisyn tiedot tilastovuodelta 2019Ammatillinen koulutus - Erityisopetus
10.11.2021 16:20julkaistu ammatillisen peruskoulutuksen erityisopetuksen opiskelijoiden lukuvuoden opintojen kulun tiedot tilastovuodelta 2019Ammatillinen koulutus - Erityisopetus
10.11.2021 15:49julkaistu toisen asteen koulutuksen opintojen kulun tiedot tilastovuodelta 2019Koulutuksen yhteiset - Indikaattorit
10.11.2021 15:49julkaistu toisen asteen koulutuksen opintojen kulun tiedot tilastovuodelta 2019Koulutuksen yhteiset - Opintojen kulku
10.11.2021 15:49julkaistu toisen asteen koulutuksen opintojen kulun tiedot tilastovuodelta 2019Ammatillinen koulutus - Opintojen kulku
10.11.2021 15:48julkaistu toisen asteen koulutuksen opintojen kulun tiedot tilastovuodelta 2019Lukiokoulutus - Opintojen kulku
5.11.2021 11:20julkaistu haun ja valinnan koontiraportteja (uusia visualisointeja)Korkeakoulutus ja t&k-toiminta - Haku ja valinta
5.11.2021 8:32julkaistu tiedot lukuvuosimaksuvelvollisista korkeakouluopiskelijoista tilastovuodelta 2021Korkeakoulutus ja t&k-toiminta - Opiskelijat ja tutkinnot
4.11.2021 20:14julkaistu Osaamisen hankkimisen seuranta (eHOKS) -sivuAmmatillinen koulutus - Osaamisen hankkimisen seuranta (eHOKS)
4.11.2021 9:43julkaistu lukion oppimäärän lukuvuonna 2020/2021 suorittaneiden ainevalintatiedotLukiokoulutus - Kieli- ja muut ainevalinnat
3.11.2021 10:14julkaistu API-rajapintaan tietoja lukiokoulutuksen opiskelijoista (uusia tietojoukkoja)API
3.11.2021 10:14julkaistu API-rajapintaan tietoja ammatillisen koulutuksen opiskelijoista ja suoritetuista tutkinnoista (uusia tietojoukkoja)API
21.10.2021 14:42julkaistu tiedot korkeakoulujen yhteisjulkaisuista tilastovuodelta 2020Korkeakoulutus ja t&k-toiminta - Julkaisut
12.10.2021 7:28julkaistu korkeakoulututkinnon suorittaneiden mediaani-iät ja tutkinnon suorittamiseen kuluneet mediaaniajat tilastovuodelta 2020Koulutuksen yhteiset - Indikaattorit
12.10.2021 7:28julkaistu ylioppilastutkinnon suorittaneiden tiedot tilastovuodelta 2020Lukiokoulutus - Opiskelijat ja ylioppilastutkinnon suorittaneet
12.10.2021 7:27julkaistu ylioppilastutkinnon suorittaneiden tiedot tilastovuodelta 2020Koulutuksen yhteiset - Opiskelijat ja tutkinnot
8.10.2021 12:20päivitetty opiskelijaennakkoaineiston tietoja tilastovuodelta 2021Yliopistokoulutus - Opiskelijat ja tutkinnot
8.10.2021 12:20päivitetty opiskelijaennakkoaineiston tietoja tilastovuodelta 2021Korkeakoulutus ja t&k-toiminta - Opiskelijat ja tutkinnot
8.10.2021 12:19päivitetty opiskelijaennakkoaineiston tietoja tilastovuodelta 2021Ammattikorkeakoulutus - Opiskelijat ja tutkinnot
4.10.2021 9:40julkaistu esi- ja perusopetuksen oppilaitos- ja järjestäjäverkko -raportti (uusi päivittyvä raportti)Esi- ja perusopetus - Opetuksen järjestäjä- ja oppilaitosverkko
27.9.2021 9:12julkaistu korkeakoulutuksen opintojen kulun tiedot tilastovuodelta 2019Ammattikorkeakoulutus - Aloittaneiden läpäisy
27.9.2021 9:12julkaistu korkeakoulutuksen opintojen kulun tiedot tilastovuodelta 2019Yliopistokoulutus - Aloittaneiden läpäisy
27.9.2021 9:11julkaistu korkeakoulutuksen opintojen kulun tiedot tilastovuodelta 2019Koulutuksen yhteiset - Indikaattorit
21.9.2021 8:45julkaistu lukion oppimäärän suorittaneiden ainevalintojen arvosanat (uusi visualisointi)Lukiokoulutus - Kieli- ja muut ainevalinnat
1 - 30Seuraava