Uppdateringslogg
​​​​​​​I Vipunens uppdateringslogg antecknas de förändringar och korrigeringar som gjorts på rapportena. På loggen kan man checka förändringar som gjorts i uppgifterna för rapportvariablerna och sättet på vilket uppgifterna visas samt rättelser I antalsvariablerna.
  
  
  
14.1.2020 19:04julkaistu koulutuksen kansainvälisyyden tiedot tilastovuodelta 2018Koulutuksen yhteiset - Kansainvälisyys
14.1.2020 19:03julkaistu lukiokoulutuksen kansainvälisyyden tiedot tilastovuodelta 2018Lukiokoulutus - Kansainvälisyys
14.1.2020 19:03julkaistu ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyden tiedot tilastovuodelta 2018Ammatillinen koulutus - Kansainvälisyys
14.1.2020 19:02julkaistu yliopistokoulutuksessa 2018 tutkinnon suorittaneiden aiempien tutkintojen tiedotYliopistokoulutus - Aiempi ja myöhempi koulutus
14.1.2020 19:01julkaistu amk-koulutuksessa 2018 tutkinnon suorittaneiden aiempien tutkintojen tiedotAmmattikorkeakoulutus - Aiempi ja myöhempi koulutus
14.1.2020 19:01julkaistu ammatillisessa koulutuksessa 2018 tutkinnon suorittaneiden aiempien tutkintojen tiedotAmmatillinen koulutus - Aiempi ja myöhempi koulutus
14.1.2020 18:59julkaistu tutkimus- ja kehittämistoiminnan tiedot tilastovuodelta 2018Korkeakoulutus ja t&k-toiminta - Tutkimus- ja kehittämistoiminta
8.1.2020 10:42päivitetty vuosien 2019-2040 väestöennustetietojaVäestö-, koulutus- ja ammattirakenne - Väestö ja väestöennuste
6.1.2020 19:16julkaistu jatkuvasti päivittyvä toisen asteen haku ja valinta -raporttiAmmatillinen koulutus - Haku ja valinta
6.1.2020 19:16julkaistu jatkuvasti päivittyvä toisen asteen haku ja valinta -raporttiLukiokoulutus - Haku ja valinta
6.1.2020 19:16julkaistu jatkuvasti päivittyvä toisen asteen haku ja valinta -raporttiKoulutuksen yhteiset - Hakeneet ja hyväksytyt
20.12.2019 12:07julkaistu Vipunen API -rajapintaan korkeakoulutuksen tutkintotietoja tavoiteajan suhteen tilastovuodesta 2015 alkaen
20.12.2019 12:02julkaistu Vipunen API -rajapintaan korkeakoulutuksen opiskelija- ja tutkintotietoja tilastovuodesta 2010 alkaen
20.12.2019 10:29julkaistu väestön koulutusrakenteen tiedot tilastovuodelta 2018Väestö-, koulutus- ja ammattirakenne - Väestön koulutusrakenne
20.12.2019 10:10julkaistu tutkintoon johtamattoman koulutuksen tiedot 2018Koulutuksen yhteiset - Tutkintoon johtamaton koulutus
20.12.2019 10:09julkaistu päivähoidon yhteydessä annettavan esiopetuksen oppilaiden määrät tilastovuodelta 2019Esi- ja perusopetus - Oppilaat ja perusopetuksen päättäneet
9.12.2019 18:15julkaistu ammatillisen koulutuksen erityisopetuksen opiskelija- ja tutkintotiedot tilastovuodelta 2018Ammatillinen koulutus - Erityisopetus
9.12.2019 18:10julkaistu työllisten ammatit ja koulutus -osion tiedot tilastovuodelta 2017Väestö-, koulutus- ja ammattirakenne - Ammattirakenne
22.11.2019 19:07julkaistu ammatillisen koulutuksen opiskelija- ja tutkintotiedot 1-vuotisikäryhmittäin tilastovuodelta 2018Koulutuksen yhteiset - Indikaattorit
22.11.2019 18:59julkaistu ammatillisen koulutuksen opiskelija- ja tutkintotiedot 1-vuotisikäryhmittäin tilastovuodelta 2018Ammatillinen koulutus - Opiskelijat ja tutkinnot
18.10.2019 11:05julkaistu toisen asteen opiskelija- ja tutkintotietoja tilastovuodelta 2018Koulutuksen yhteiset - Opiskelijat ja tutkinnot
18.10.2019 11:00julkaistu toisen asteen opiskelija- ja tutkintotietoja tilastovuodelta 2018Ammatillinen koulutus - Opiskelijat ja tutkinnot
18.10.2019 11:00julkaistu toisen asteen opiskelija- ja tutkintotietoja tilastovuodelta 2018Lukiokoulutus - Opiskelijat ja ylioppilastutkinnon suorittaneet
18.10.2019 10:53julkaistu korkeakoulututkinnon suorittaneiden mediaani-iät ja tutkinnon suorittamiseen kuluneet mediaaniajat tilastovuodelta 2018Koulutuksen yhteiset - Indikaattorit
18.10.2019 10:50julkaistu opintojen kulun tiedot tilastovuodelta 2017Ammattikorkeakoulutus - Aloittaneiden läpäisy
18.10.2019 10:49julkaistu opintojen kulun tiedot tilastovuodelta 2017Yliopistokoulutus - Aloittaneiden läpäisy
18.10.2019 10:49julkaistu opintojen kulun tiedot tilastovuodelta 2017Ammatillinen koulutus - Opintojen kulku
18.10.2019 10:48julkaistu opintojen kulun tiedot tilastovuodelta 2017Lukiokoulutus - Opintojen kulku
18.10.2019 10:47julkaistu opintojen kulun tiedot tilastovuodelta 2017Koulutuksen yhteiset - Opintojen kulku
23.9.2019 09:23julkaistu korkeakoulujen kevään yhteishaun lisähaun tiedotKorkeakoulutus ja t&k-toiminta - Haku ja valinta
1 - 30Nästa