Uppdateringslogg
​​​​​​​I Vipunens uppdateringslogg antecknas de förändringar och korrigeringar som gjorts på rapportena. På loggen kan man checka förändringar som gjorts i uppgifterna för rapportvariablerna och sättet på vilket uppgifterna visas samt rättelser I antalsvariablerna.
  
  
  
8.7.2019 13:48julkaistu lukiokoulutuksen opiskelijatiedot tilastovuodelta 2017Lukiokoulutus - Opiskelijat ja ylioppilastutkinnon suorittaneet
8.5.2019 14:28julkaistu yliopistotutkinnon suorittaneiden sijoittumisen tiedot tilastovuodelta 2017Yliopistokoulutus - Tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen
8.5.2019 14:27julkaistu amk-tutkinnon suorittaneiden sijoittumisen tiedot tilastovuodelta 2017Ammattikorkeakoulutus - Tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen
8.5.2019 14:27julkaistu ammatillisen tutkinnon suorittaneiden sijoittumisen tiedot tilastovuodelta 2017Ammatillinen koulutus - Tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen
8.5.2019 14:23julkaistu ylioppilastutkinnon suorittaneiden sijoittumisen tiedot tilastovuodelta 2017Lukiokoulutus - Ylioppilastutkinnon suorittaneiden sijoittuminen
8.5.2019 14:22julkaistu tutkinnon suorittaneiden sijoittumisen tiedot tilastovuodelta 2017Koulutuksen yhteiset - Tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen
8.5.2019 14:22julkaistu yliopistotutkinnon vuonna 2010 suorittaneiden myöhemmän koulutuksen tiedotYliopistokoulutus - Aiempi ja myöhempi koulutus
8.5.2019 14:22julkaistu amk-tutkinnon vuonna 2010 suorittaneiden myöhemmän koulutuksen tiedotAmmattikorkeakoulutus - Aiempi ja myöhempi koulutus
8.5.2019 14:21julkaistu ammatillisen tutkinnon vuonna 2010 suorittaneiden myöhemmän koulutuksen tiedotAmmatillinen koulutus - Aiempi ja myöhempi koulutus
8.5.2019 09:39julkaistu korkeakoulujen kevään yhteishaun aloituspaikka- ja hakijamäärätKorkeakoulutus ja t&k-toiminta - Haku ja valinta
8.5.2019 09:39julkaistu korkeakoulujen kevään yhteishaun aloituspaikka- ja hakijamäärätYliopistokoulutus - Hakeneet ja hyväksytyt
8.5.2019 09:39julkaistu korkeakoulujen kevään yhteishaun aloituspaikka- ja hakijamäärätAmmattikorkeakoulutus - Haku ja valinta
8.5.2019 09:39julkaistu korkeakoulujen kevään yhteishaun aloituspaikka- ja hakijamäärätKoulutuksen yhteiset - Hakeneet ja hyväksytyt
25.4.2019 16:16julkaistu väestön tiedot äidinkielen ja kansalaisuuden ​​mukaan tilastovuodelta 2018Väestö-, koulutus- ja ammattirakenne - Väestö ja väestöennuste
11.4.2019 16:55julkaistu Henkilöstö-osioKorkeakoulutus ja t&k-toiminta - Henkilöstö
8.4.2019 19:14julkaistu sosioekonomisen taustan tiedot tilastovuodelta 2016Väestö-, koulutus- ja ammattirakenne - Sosioekonominen tausta
8.4.2019 17:46julkaistu väestön maassamuuton tiedot tilastovuodelta 2017Väestö-, koulutus- ja ammattirakenne - Väestö ja väestöennuste
8.4.2019 17:44julkaistu maahanmuuttajataustaisten uusien opiskelijoiden, opiskelijoiden ja tutkinnon suorittaneiden tiedot tilastovuodelta 2017Koulutuksen yhteiset - Kansainvälisyys
8.4.2019 17:42julkaistu T&K henkilövoimavarojen tiedot tilastovuodelta 2016Korkeakoulutus ja t&k-toiminta - T&k-henkilövoimavarat
8.4.2019 16:00julkaistu aiemman koulutuksen tiedot tilastovuodelta 2017Yliopistokoulutus - Aiempi ja myöhempi koulutus
8.4.2019 16:00julkaistu aiemman koulutuksen tiedot tilastovuodelta 2017Ammattikorkeakoulutus - Aiempi ja myöhempi koulutus
8.4.2019 16:00julkaistu aiemman koulutuksen tiedot tilastovuodelta 2017Ammatillinen koulutus - Aiempi ja myöhempi koulutus
8.4.2019 15:59julkaistu pohjakoulutuksen tiedot tilastovuodelta 2017Lukiokoulutus - Pohjakoulutus
8.4.2019 15:59julkaistu pohjakoulutuksen tiedot tilastovuodelta 2017Koulutuksen yhteiset - Pohjakoulutus
8.4.2019 15:23julkaistu vaativana erityisenä tukena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haun aloituspaikka- ja hakijatiedotAmmatillinen koulutus - Haku ja valinta
27.3.2019 17:58julkaistu taloustiedot tilastovuodelta 2017Koulutuksen yhteiset - Talous
25.3.2019 14:21julkaistu ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon suorittaneiden tiedot tilastovuodelta 2017Ammatillinen koulutus - Opiskelijat ja tutkinnot
25.3.2019 14:21julkaistu ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon suorittaneiden tiedot tilastovuodelta 2017Lukiokoulutus - Opiskelijat ja ylioppilastutkinnon suorittaneet
22.3.2019 16:02julkaistu 15 vuotta täyttäneen väestön koulutusrakennetiedot (äidinkielen ja asuinkunnan mukaan) tilastovuodelta 2017Väestö-, koulutus- ja ammattirakenne - Väestön koulutusrakenne
22.3.2019 15:47julkaistu ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen kevään yhteishaun aloituspaikka- ja hakijamäärätAmmatillinen koulutus - Haku ja valinta
1 - 30Nästa