Uppdateringslogg

​​​​​​​I Vipunens uppdateringslogg antecknas de förändringar och korrigeringar som gjorts på rapportena. På loggen kan man checka förändringar som gjorts i uppgifterna för rapportvariablerna och sättet på vilket uppgifterna visas samt rättelser I antalsvariablerna.
  
  
  
4.10.2022 11:10julkaistu esi- ja perusopetuksen oppilasmäärät 20.9.2022 tilanteesta kansalaisuuden ja äidinkielen mukaanEsi- ja perusopetus - Oppilaat ja perusopetuksen päättäneet
4.10.2022 10:59julkaistu lukion oppimäärän suorittaneiden ainevalinta- ja arvosanatiedot lukuvuodelta 2021/2022Lukiokoulutus - Ainevalinnat
4.10.2022 10:59julkaistu perusopetuksen ainevalinta- ja arvosanatiedot lukuvuodelta 2021/2022Esi- ja perusopetus - Kieli- ja muut ainevalinnat
26.9.2022 15:26julkaistu API-rajapintaan tietoja ammatillisen koulutuksen opiskelijavuosista (uusi tietojoukko)API
26.9.2022 12:37julkaistu tietoja opiskelijoiden kansalaisuudesta (uusi päivittyvä raportti)Ammatillinen koulutus - Opiskelijat ja tutkinnot
26.9.2022 12:37julkaistu tietoja opiskelijoiden kansalaisuudesta (uusi päivittyvä raportti)Lukiokoulutus - Opiskelijat ja ylioppilastutkinnon suorittaneet
26.9.2022 12:36julkaistu tietoja oppilaiden kansalaisuudesta (uusi päivittyvä raportti)Esi- ja perusopetus - Oppilaat ja perusopetuksen päättäneet
26.9.2022 08:53julkaistu visualisointi EU Horizon Europe -ohjelman rahoituksen jakautuminen tutkimushankkeille (uusi visualisointi)Korkeakoulutus ja t&k-toiminta - Korkeakoulutus ja tutkimus kansainvälisessä vertailussa
20.9.2022 14:24julkaistu varhaiskasvatustietoja tilastovuodelta 2021 (uusi raportti)Varhaiskasvatus - Varhaiskasvatustoimijat ja -toimipaikat
20.9.2022 14:23julkaistu varhaiskasvatustietoja tilastovuodelta 2021 (uusi raportti)Varhaiskasvatus - Varhaiskasvatuksessa olevat lapset
20.9.2022 13:26julkaistu lukuvuoden opintojen kulun tiedot tilastovuodelta 2019/2020Ammattikorkeakoulutus - Aloittaneiden läpäisy
13.9.2022 08:56julkaistu lukuvuoden opintojen kulun tiedot tilastovuodelta 2019/2020Koulutuksen yhteiset - Indikaattorit
13.9.2022 08:56julkaistu lukuvuoden opintojen kulun tiedot tilastovuodelta 2019/2020Yliopistokoulutus - Aloittaneiden läpäisy
13.9.2022 08:56julkaistu lukuvuoden opintojen kulun tiedot tilastovuodelta 2019/2020Ammatillinen koulutus - Opintojen kulku
13.9.2022 08:55julkaistu lukuvuoden opintojen kulun tiedot tilastovuodelta 2019/2020Lukiokoulutus - Opintojen kulku
13.9.2022 08:54julkaistu ammatillisen koulutuksen erityisopetuksen opiskelija- ja tutkintotiedot tilastovuodelta 2021Koulutuksen yhteiset - Indikaattorit
13.9.2022 08:53julkaistu ammatillisen koulutuksen erityisopetuksen opiskelija- ja tutkintotiedot tilastovuodelta 2021Ammatillinen koulutus - Erityisopetus
13.9.2022 08:52julkaistu ammatillisen koulutuksen opiskelija- ja tutkintotiedot tilastovuodelta 2021Koulutuksen yhteiset - Indikaattorit
13.9.2022 08:52julkaistu ammatillisen koulutuksen opiskelija- ja tutkintotiedot tilastovuodelta 2021Ammatillinen koulutus - Opiskelijat ja tutkinnot
13.9.2022 08:51julkaistu ammatillisen koulutuksen opiskelija- ja tutkintotiedot tilastovuodelta 2021Ammatillinen koulutus - Koulutuksen järjestäjä- ja oppilaitosverkko
13.9.2022 08:51julkaistu lukiokoulutuksen opiskelijatiedot tilastovuodelta 2021Koulutuksen yhteiset - Indikaattorit
13.9.2022 08:50julkaistu lukiokoulutuksen opiskelijatiedot tilastovuodelta 2021Lukiokoulutus - Opiskelijat ja ylioppilastutkinnon suorittaneet
13.9.2022 08:50julkaistu lukiokoulutuksen opiskelijatiedot tilastovuodelta 2021Lukiokoulutus - Koulutuksen järjestäjä- ja oppilaitosverkko
9.9.2022 16:41 julkaistu Bibliometristen analyysien tiedot (WoS) vuodelta 2022Korkeakoulutus ja t&k-toiminta - Bibliometriikka
22.8.2022 15:09julkaistu korkeakoulutuksen aloitusiän tietoja tilastovuodelta 2021Koulutuksen yhteiset - Indikaattorit
22.8.2022 14:50julkaistu korkeakoulutuksen lopulliset opiskelijatiedot tilastovuodelta 2021Korkeakoulutus ja t&k-toiminta - Kansainvälisyys
22.8.2022 14:49julkaistu korkeakoulutuksen lopulliset opiskelijatiedot tilastovuodelta 2021Korkeakoulutus ja t&k-toiminta - Opiskelijat ja tutkinnot
22.8.2022 14:49julkaistu korkeakoulutuksen lopulliset opiskelijatiedot tilastovuodelta 2021Ammattikorkeakoulutus - Opiskelijat ja tutkinnot
22.8.2022 14:49julkaistu korkeakoulutuksen lopulliset opiskelijatiedot tilastovuodelta 2021Yliopistokoulutus - Opiskelijat ja tutkinnot
22.8.2022 10:51julkaistu korkeakoulutuksen lopulliset opiskelijatiedot tilastovuodelta 2021Koulutuksen yhteiset - Opiskelijat ja tutkinnot
1 - 30Nästa